Granulair bainiet


Granulaire bainiet is een veelgebruikte term om het bainiet te beschrijven dat gevormd wordt tijdens transformatie bij continue afkoeling. Deze terminologie wordt vaak gebruikt in de industrie, waar de meeste stalen niet-isotherme gloeibehandelingen ondergaan. Een goed voorbeeld is de energieverwekkende industrie waar grote componenten vervaardigd uit Cr-Mo staal aan de lucht gekoeld worden vanuit de austenietfase om bainitische microstructuren te genereren.

Bij onderzoek met behulp van een transmissie elektronen microscoop kan granulair bainiet niet gemakkelijk onderscheiden worden van gewoon bainiet omdat het vormingsmechanisme van beide bainietvormen niet verschillend is. Omdat de microstructuur echter geleidelijk opgebouwd wordt tijdens de koeling zijn de bainietbundels relatief grof. De optische microstructuur geeft dan het uitzicht van blokken bainiet en austeniet, vandaar dat het gepast is het adjectief "granulair" of "korrelig" te gebruiken.

Een karakteristieke (maar niet unieke) eigenschap van granulair bainiet is de afwezigheid van carbides in de microstructuur. In plaats daarvan stabiliseert de door het bainiet uitgestoten koolstof het residuele austeniet, zodat de uiteindelijke microstructuur zowel restausteniet als hoog-koolstof martensiet naast het bainitisch ferriet omvat.