Heterogeneous Deformation and Recrystallisation of Iron-Base ODS PM2000 Alloy

C. Capdevila, Y. L. Chen, N. C. K. Lassen, A. R. Jones and H. K. D. H. Bhadeshia

 

Abstract

The recrystallisation behaviour of PM2000 oxide dispersion strengthened ferritic alloy has been investigated for samples which were cold deformed after extrusion. The evolution of the recrystallisation temperature TR, defined as the minimum temperature at which the sample begins to recrystallise, has been studied in detail as a function of the level of deformation. The microstructure was characterised using transmission electron and optical microscopy, together with microhardness measurements and local texture measurements using electron back-scattering technique. The results can be interpreted if it is assumed that anything which makes the microstructure heterogeneous, stimulates recrystallisation. In this sense, larger strain gradients lead to more refined and more isotropic grain structures. The way in which these results can be exploited for commercial applications is discussed.

Materials Science and Technology, Vol. 17, 2001, 693-699.

Download PDF File

More resources on this topic

 


Resumen

El presente artículo versa sobre el comportamiento durante la recrystalización de la aleación reforzada por dispersión de partículas de óxido PM2000. Un detallado estudio de la evolución de la temperatura de recristalización, TR, definida como la mínima temperatura para la cual la muestra empieza a recristalizar, en función del nivel de deformación final de la muestra, junto con una profunda caracterización microestructural por medio de técnicas de microscopía (electrónica y óptica) y medidas de microdureza, constituyen la base del presente estudio. Los resultados permiten concluir que cualquier elemento que introduzca heterogeneidades en la microestructura, estimula la recristalización. En este sentido, elevados gradientes de deformación producen una estructura de grano fino y equiáxico. Asimismo, en este trabajo se indica la manera en la que estos resultados se pueden aplicar comercialmente.

Materials Science and Technology, Vol. 17, 2001, 693-699.

Download PDF File

 


Resumé

Rekrystalllisation af PM2000, en oxid-dispersionshærdet jernbaseret legering, er blevet undersøgt for prøver der er blevet kolddeformeret efter ekstrusion. Variationen i rekrystallisationstemperatur, defineret som minimumstemperaturen ved hvilken rekrystallisation begynder, er blevet undersøgt som funktion af deformationsgraden. Mikrostrukturen blev karakteriseret ved optisk- og transmissionselektron-mikroskopi, samt ved mikrohårhedsmålinger og lokale teksturmålinger ved hjælp af EBSD (eletron back-scatter diffraction) teknikken. Resultaterne understøtter en hypotese der siger at alt hvad der gør mikrostrukturen heterogen stimulerer rekrystallisation. Således vil store gradienter I deformationsgrad føre til en mere finkornet og isotrop kornstruktur. Vi diskuterer slutteligt hvordan disse resultater kan udnyttes I praktiske applikationer.

Materials Science and Technology, Vol. 17, 2001, 693-699.

Download PDF FileEnvelope Coefficients Filling welds Hot Delta
Satoh Fields Piping European welds Poles
Mixed Creep Extraordinary ductility Problems Low temperatures

PT Group Home Materials Algorithms