Bainitomvandlingen i stål,

Av H. K. D. H. Bhadeshia
Översatt av Lars-Erik Svensson

Introduction

Tid - temperatur - omvandlingsdiagrammet (TTT) för ett typiskt stål visar att det finns ett brett område vid medelhöga temperaturer, inom vilket varken perlit eller martensit bildas. Istället bildas fina aggregat av ferritplattor och cementitpartiklar. Den generiska termen för dessa mellanliggande strukturer är bainit. Denna mikrostruktur upptäcktes först av Davenport och Edgar Bain vid deras studier av det isoterma sönderfallet av austenit. Bainit uppträder också vid kontinuerlig svalning, vid svalningshastigheter för snabba för att perlit skall bildas, men inte snabba nog för att ge martensit. Typen av bainit ändras när omvandlings-temperaturen sänks. Det finns två huvudsakliga former av bainit: övre och undre bainit.

New Edition - click on image for details
complete book

PT Group Home Materials Algorithms Any Valid CSS!