De Bainietreactie in Staal by H. K. D. H. Bhadeshia
vertaald door K. Verbeken

Inleiding

Het tijd-temperatuur-transformatie (TTT) diagram voor een typisch staal toont aan dat er een breed interval van intermediare temperaturen bestaat waarin noch perliet noch martensiet gevormd wordt. In plaats daarvan worden fijne aggregaten van ferrietplaten (of latten) en cementietdeeltjes gevormd. De algemene benaming voor deze intermediare structuren is bainiet. Deze microstructuur werd ontdekt door Davenport en Edgar Bain tijdens hun studies van de isotherme ontbinding van austeniet. Bainiet wordt ook gevormd tijdens athermische behandelingen met afkoelsnelheden die te hoog zijn opdat perliet zich zou kunnen vormen en te laag om martensiet te bekomen. De aard van bainiet verandert naarmate de transformatietemperatuur verlaagt. Er kunnen twee belangrijke vormen van bainiet onderscheiden worden: hoogbainiet en laagbainiet.

New Edition - click on image for details
complete book

PT Group Home Materials Algorithms